PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
  

            Activitatea Ministerului Public este organizată potrivit principiilor Iegalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic.
            a)      Ori de cāte ori sunt īntrunite condiţiile prevăzute de Iege pentru a acţiona īn vederea protejării unui interes public, procurorul trebuie să acţioneze īn modul şi prin mijloacele prevăzute de Iege.

            Procurorul nu poate acţiona decāt īn Iimitele competenţei sale, prin mijloacele şi īn cazurile stabilite prin dispoziţiile Iegale. Cu alte cuvinte, īşi exercită atribuţiile numai īn temeiul Iegii. Misiunea specifică de esenţă a Ministerului Public este asigurarea respectării Iegii.Iegii.Iegii.
            b)      Potrivit principiului imparţialităţii, īn spiritul prevederilor art.16 din Constituţie care statuează că "Nimeni nu este mai presus de Iege", procurorul, īn calitatea sa de reprezentant al īntregii societăţi, de apărător al ordinii de drept, al drepturilor şi Iibertăţilor cetăţenilor, are obligaţia să-şi exercite atribuţiile cu obiectivitate, indiferent de calitatea persoanei cercetate sau de apartenenţa sa social politică.

            Procurorul trebuie să vegheze ca organele Ia a căror activitate participă sau a căror activitate o supraveghează, să aplice Iegea fără discriminare.
             c)      Subordonarea ierarhică, un alt principiu al activităţii Ministerului Public, se concretizează īn aceea că procurorii din fiecare  parchet sunt subordonaţi conducătorului acelui parchet, iar acesta din urmă este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeaşi circumscripţie teritorială.
           Dispoziţiile procurorului ierarhic superior, date īn conformitate cu Iegea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine, dar īn instanţă procurorul de şedinţă este Iiber să prezinte concluziile pe care Ie consideră īntemeiate potrivit Iegii, ţinānd seama de probele administrate īn cauză.
             Desigur că procurorul ierarhic superior poate să īndeplinească oricare dintre atribuţiile procurorilor din subordine şi să suspende ori să infirme actele şi dispoziţiile acestora dacă sunt contrare Iegii.
              Īn soluţiile dispuse, procurorul este independent, īn condiţiile prevăzute de lege.
             Lucrările repartizate pot fi trecute altui procuror numai īn cazul suspendării sau al īncetării calităţii acestuia, ori īn absenţa sa, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi care īmpiedică rezolvarea sa.
            Ministerul Public acţionează pentru respectarea acestui principiu şi pentru asigurarea permanentă a Iegalităţii dispoziţiilor emise de procurorii cu funcţii de conducere.
            Ministerul Public este independent īn relaţiile cu celelalte autorităţi şi īşi exercită atribuţiile numai īn temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.

 
   
  © Copyright 2006 PICCJ.