LINK- URI EXTERNE

ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE ADRESA WEB
EUROJUST
... click aici pentru mai multe informaţii

http://www.eurojust.europa.eu

Reţeaua Judiciară Europeană
... click aici pentru mai multe informaţii

www.ejn-crimjust.europa.eu

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccje/default_en.asp

Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccpe/default_en.asp

Comisia Europeană

europa.eu.int/comm/index_en.htm

Comisia Europeană pentru Eficientizarea Justiţiei http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp
Consiliul Europei www.coe.int/DefaultEN.asp
Consiliul Uniunii Europene ue.eu.int/cms3_fo/index.htm
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308
Curtea Europeană a Drepturilor Omului www.echr.coe.int/echr
Curtea Penală Internaţională www.icc-cpi.int/
Directoratul General Justiţie, Libertate, Securitate http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm
Fondul Monetar Internaţional www.fmi.ro
NATO www.nato.int/
Oficiul Comunităţilor Europene pentru Selecţia Personalului http://europa.eu/epso/index_en.htm
Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţii Europene publications.europa.eu/index_en.html
Ombudsmanul European http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm
ONU www.un.org/
Parlamentul European

www.europarl.eu.int/

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare http://www.undp.org
Reţeaua Europeană a Institutelor de Pregătire a Magistraţilor

http://www.ejtn.net

Reţeaua Europeană a Preşedinţilor Curţilor Supreme

www.rpcsjue.org/

Supervizorul European pentru Protecţia Datelor

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB

UNICEF www.unicef.org
 
   
   Copyright 2006 PICCJ.